Grupul de Lucru Sănătate – prima întâlnire

Pe 25 mai, a avut loc prima întâlnire a Grupului de Lucru în domeniul serviciilor medicale private desfășurat în incinta MAVIS – Centru Tehnologic!

La această primă întâlnire, furnizorii de tehnologii cât și reprezentanții sectorului de sănătate au avut oportunitatea de a se cunoaște reciproc și de a purta discuții libere pe tema îmbunătățirii digitalizării sistemului medical, prin intermediul soluțiilor de digitalizare oferite de Romsoft și Expertware.

Ce nevoi au fost identificate în cadrul discuțiilor?

  • De a cunoaște gradului de digitalizare a organizației.
  • De a intra legătură cu o serie de furnizori de soluții tehnologice pentru a întelege mai bine modul în care diferite soluții pot simplifica/ ușura activitatea curentă. 
  • Testa soluțiile – în cazul GLS1 testare soluțiilor celor 2 furnizori prezenți, Expertware și Romsoft. 
  • De a fi la curent cu diverse surse de finanțare, dar și cu persoane care să ofere informații curatoritate pe specificul și nevoile furnizorilor de servicii medicale.

De ce avantaje beneficiezi dacă participi la Grupul de Lucru Sănătate?

  • Oportunitatea de a întâlni și de a colabora cu alți reprezentanți ai organizațiilor private furnizori de servicii din domeniul medical, dar și cu furnizori de tehnologii specializați pe acest domeniu, activi în cadrul ecosistemului EDIH-DIZ. 
  • Posibilitatea de a transforma ideile și nevoile specifice activității din domeniul medical în colaborări și proiecte concrete, cu impact la nivel de regiune.
  • Posibilitatea de a identifica sursele potrivite de finanțare și de dezvoltare proiecte.

EDIH-DIZ sprijină întreprinderile din regiunea Nord-Est, din sectoarele producție și sănătate, cât și organizațiile publice care oferă servicii de sănătate, să își îmbunătățească procesele de business/producție, produsele sau serviciile care utilizează tehnologii digitale prin:

  • asigurarea accesului la expertiză tehnică și testare, precum și posibilitatea de a „testa înainte de a investi”
  • furnizarea de servicii de inovare, cum ar fi consilierea în accesarea de surse de finanțare, formarea și dezvoltarea competențelor, care sunt esențiale pentru transformarea digitală de succes
  • sprijinirea întreprinderilor în utilizarea tehnologiilor digitale pentru durabilitate și circularitate, abordând diferite teme privind sustenabilitatea.