Patient Experience Designer

Experiența pacientului poate fi descrisă ca fiind suma tuturor experiențelor, de la contactul inițial până la îngrijirea continuă, pentru orice pacient care navighează prin sistemul de sănătate.

Aceasta include fiecare interacțiune, punct de contact și rezultat pentru pacient – și la aceasta contribuie fiecare profesionist din domeniul sănătății de-a lungul acestui parcurs. Experiența pacientului este, de asemenea, afectată de așteptările, sentimentele și nivelul final de satisfacție al pacientului.

Cursurile din acest parcurs de învățare:

1. Introducere în sistemele de sănătate

Acest curs oferă o prezentare generală a sistemelor de sănătate, a structurii acestora și a rolului diferitelor părți interesate.

 

Obiective:

Înțelegerea elementelor de bază ale sistemelor de sănătate și rolul diferitelor părți interesate.

Durată: 1 lună

O introducere în profunzime a conceptului de experiență a pacientului, inclusiv istoricul, teoriile cheie și importanța sa în domeniul sănătății.

 

Obiective: 

Înțelegerea importanței experienței pacientului în domeniul sănătății.

Învățarea teoriilor și principiilor cheie legate de experiența pacientului.

Durată: 2 luni

Acest curs acoperă principiile comunicării empatice și modul de aplicare a acestora în contextul asistenței medicale.

 

Obiective: 

Înțelegerea importanței empatiei în domeniul asistenței medicale.

Învățarea tehnicilor de comunicare pentru a îmbunătăți experiența pacientului.

Durată: 1 lună

Cursul prezintă metodele de cercetare a utilizatorilor în domeniul sănătății, inclusiv tehnicile de intervievare, de observare și de sondaj.

 

Obiective: 

Veți afla cum să efectuați cercetări pentru utilizatori în domeniul sănătății.

Înțelegerea metodologiei de colectare și analizare a datelor despre experiența pacientului.

Durată: 2 luni

Discută impactul tehnologiilor de asistență medicală, cum ar fi telemedicina și dosarele electronice de sănătate, asupra experienței pacientului.

 

Obiective: 

Înțelegerea rolului tehnologiei în modelarea experienței pacientului.

Vei afla cum să utilizați tehnologia pentru a îmbunătăți experiența pacientului.

Durată: 1 lună

În acest curs vom discuta strategiile de implementare a serviciilor de telemedicină în mediul medical, de la planificare la evaluare.

 

Obiective: 

Prezentarea metodelor de implementare a serviciilor de telemedicină în cadrul serviciilor de sănătate.

Înțelegerea procesului de planificare, lansare și evaluare a serviciilor de telemedicină.

Durată: 1 lună

În acest curs explorăm strategiile bune practici pentru implementarea inițiativelor de îmbunătățire a experienței pacientului în mediile medicale.

 

Obiective: 

Vei afla despre cum să implementezi inițiative de îmbunătățire a experienței pacientului.

Înțelegerea provocărilor și cele mai bune practici în acest domeniu.

Durată: 1 lună

Această etapă oferă o experiență practică în care cursanții proiectează o inițiativă de îmbunătățire a experienței pacientului pentru un context ipotetic de asistență medicală.

 

Obiective: 

Aplicarea tuturor abilităților și cunoștințelor dobândite pe perioada cursului pentru a proiecta o inițiativă de îmbunătățire a experienței pacientului.

Obținerea experienței practice.

Durată: 2 luni

Vreau mai multe detalii