Platforma Cloud OpenStack

Test before invest

Platforma Cloud OpenStack pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor Cloud

TUIASI a implementat un sistem de cloud instituțional în cadrul proiectului „Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicații în CDI” în Data Center-ul TUIASI, precum și un laborator la cercetare a tehnologiilor cloud în cadrul Facultatății de Automatică și Calculatoare.

Obiectivul general este susținerea și dezvoltarea mai rapide a competitivității științifice și poziționarea universității ca un centru de excelență CDI la nivel regional, folosind o soluție tehnică care concentrează puterea de calcul într-un spațiu redus, reducând cerințele de stocare și răcire. Această soluție a interconectat serverele prin conexiuni de mare viteză, asigurând putere de calcul, memoria și capacitatea de stocare pentru ca platforma cloud să funcționeze fără cusur.

Echipa TUIASI a fost instruită de către  instructori cu o vastă experiența în domeniul infrastructurilor Cloud OpenStack, iar cunoștințele dobândite au fost valorificate la implementarea platformei TUIASI Cloud și vor fi folosite la susținerea proceselor de Cercetare – Dezvoltare – Inovare prin facilitarea utilizării în conjuncție a tehnologiilor Cloud și Big Data alături de tehnologii specifice din întreg domeniul științelor inginerești și nu numai.

Domenii de aplicare

Soluții pentru digitalizarea, creșterea fiabilității și asigurarea redundanței aplicațiilor și serviciilor software pentru infrastructurile tehnologice și nu numai.

TUIASI Cloud conține resurse hardware, servicii și componente OpenStack ce pot fi utilizate atât în mediul de laborator cât și într-un scenariu real, în platforma OpenStack implementată în cadrul Data Center-ului Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași:

  • Laborator de cercetare pentru tehnologii cloud cu 21 stații de lucru, fiecare dintre acestea fiind o platformă OpenStack de sine statătoare pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor înainte de migrarea acestora în mediul de testare;
  • Infrastructură hardware cu 1392 procesoare virtuale, 8 TB memorie ram și 1500 TB spațiu de stocare brut;
  • Infrastructura de procesare grafică pentru aplicații de inteligență artificială și machine learning, cu procesoare grafice NVIDIA A100 însumând peste 5000 nuclee de calcul tensorial și peste 80000 nuclee CUDA;
  • Infrastructura de rețea și controllere SDN ce interconectează serverele prin conexiuni redundante de 100 GB/s, și ieșire backbone de 400GB/s.

TUIASI Cloud are astfel toate resursele necesare pentru a fi utilizat ca platformă de dezvoltare și testare a aplicațiilor și serviciilor prototip venite din mediul antreprenorial.