Digital MERIT

Mastering Smart, Secure, Interconnected Systems

Despre MERIT

Ajutăm stimularea digitalizării în Europa!

Viziune

Devotament pentru dezvoltarea celor mai recente competențe digitale avansate pentru stimularea economiei globale și a prosperității.

Sprijinirea experiențelor de învățare și creșterea sustenabilă punând accent pe învățarea personalizată și adaptativă.

Contribuție la tehnologiile și inovațiile viitoare prin participarea la activități multidisciplinare și multiculturale.

Generarea de sinergii prin colaborarea cu diferiți parteneri și schimbul celor mai avansate cunoștințe și resurse.

Provocări

În prezent, sistemul de învățământ existent nu este capabil să sporească nivelul de competență digitală. Sunt necesare programe moderne de studii de master pentru a crește numărul de experți în domeniul competențelor digitale avansate.

Cifrele statistice arată că două cincimi din forța de muncă din UE are competențe digitale limitate sau nu au competențe digitale. Acest lucru complică transformarea rapidă a economiei, iar inovațiile digitale nu pot fi exploatate pe deplin în industrie, precum și în viața de zi cu zi.

Indicele economiei și societății digitale (DESI), care rezumă indicatorii relevanți ai performanței digitale a Europei și determină evoluția statelor membre ale UE în domeniul competitivității digitale, indică o lipsă de competențe digitale, atât în industrie, cât și în societate.

Programele de edificare a societății și de învățare de-a lungul vieții sunt, de asemenea, necesare pentru a sprijini recalificarea și perfecționarea forței de muncă existente.

În același timp, programele de educație trebuie să fie aliniate la nevoile industriei, de aceea este necesară o colaborare strânsă între diferite instituții (școli de învățământ superior, centre de cercetare, IMM-uri, centre de inovare digitală etc.) pentru a dezvolta competențele digitale transferabile.

Impact

Proiectul MERIT își propune să atingă aceste obiective:

• Creșterea reputației universităților din consorțiu, ca lideri în domeniile AI, IoT și securitate cibernetică, devenind astfel un expert apropiat al societății și industriei competențelor digitale.

• Actualizarea competențelor personalului didactic prin cunoștințele și sinergia primite din colaborarea diferitelor părți interesate.

• Stimularea creșterii competențelor digitale avansate în Europa prin atragerea de grupuri țintă suplimentare care să aleagă studii de master în AI, IoT și securitate cibernetică sau cursuri individuale pentru o creștere a competențelor dobândite.

• Creșterea sinergiei cu diferite părți interesate ale programului de studii, stabilirea legăturilor de colaborare productive și de lungă durată, menținerea celor actuale și extinderea rețelei prin includerea de noi părți interesate.• Asigurarea vizibilității activităților proiectului, a rezultatelor programului de studiu și a beneficiului digitalului. abilități.• Reluați harta competențelor AI pentru asigurarea dezvoltării abilităților recente și solicitate ale elevilor.

• Extinderea potențialului absolvenților de programe de studii prin elaborarea rezultatelor învățării construite pe abilitățile de specialitate și colaborare, necesare piețelor regionale.

• Creșterea programului de studii de master, recunoașterea formării pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate, prin obținerea aprobării calității programului de studii la nivel național.

• Creșterea accesibilității materialelor de curs, prin aplicarea unor formate și medii recente ale materialelor de învățare.

• Îmbunătățirea monitorizării calității studiilor, prin adaptarea soluțiilor bazate pe analiza datelor, a metodologiilor de estimare iterativă a calității și de îmbunătățire.

• Asigurarea experienței de învățare centrată pe elev în abilități digitale avansate prin utilizarea metodelor de învățare recente și orientate către utilizator.

• Creșterea abilităților de colaborare a studenților în echipe internaționale și interdisciplinare.

• Asigurarea integrării fluente a studenților pe piață sau într-o viitoare carieră de cercetare.

Stadiile programului

Începere proiect
Noiembrie 2022-August 2026
Finalul proiectului
Octombrie 2022
Implementare
Septembrie 2026

Articole MERIT

Merit 2024

Proiectul MERIT

Obiectivul principal al proiectului MERIT este de a construi un ecosistem educațional dinamic pentru formarea specialiștilor digitali, în care diferite

Consorțiu

Acest proiect a primit finanțare de la Uniunea Europeană prin acordul de grant nr. 101083531.