Termeni și condiții

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE
1.1 Site-ul disponibil la adresa Digital Innovation Zone („Site-ul”) este deținut de către Asociația Digital Innovation Zone-Zona de Inovare Digitală („Asociația”), cu sediul în Iasi, Strada Verde nr. 3, Jud. Iasi, Romania, înregistrată în Registrul Asociațiilor și fundațiilor Iasi, Romania sub nr 1172/245/2021, CUI 43866222.
1.2. Accesul și utilizarea site-ului se fac sub incidența regulilor prevăzute în prezentul document, în termenii și condițiile de mai jos, care reprezintă contractul dintre Utilizator și ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ („Termeni și Condiții”), precum și cu respectarea legislației în vigoare. Utilizarea site-ului ca vizitator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit că Utilizatorul a citit, înțeles și acceptat integral Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
1.3. Politica de confidențialitate și Politica de cookies sunt parte din Termeni și Condiții și descriu în detaliu cum prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.4 Pentru a accesa sau utiliza site-ul, utilizatorii trebuie să ia cunoștință și să accepte Termenii și Condițiile.
1.5. Dacă nu sunteți de acord, integral sau parțial, cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel.

CAPITOLUL II – DEFINIȚII
Parteneri Terți
Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm cu Utilizatorii și sunt împărțiți în: parteneri media, furnizori de soluții, colaboratori, organizații membre și organizatori de evenimente.
Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.
Utilizatorul/Utilizatorii
Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau accesează formularele de înscriere sau aplică la oportunitățile publicate pe Site și/sau se abonează la Newsletter.

CAPITOLUL III – ACCESAREA SITE-ULUI
3.1. Scopul permis pentru utilizarea Site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la Site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet.
3.2. Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu pentru informare.
3.3. La momentul utilizării Site-ului, Utilizatorul înțelege să fie de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare, implicit și cu Politica de confidențialitate.

CAPITOLUL IV- ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
4.1. Folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la nașterea unui raport juridic între Utilizator și ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ, guvernat de prezenții Termeni și Condiții.
4.2. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente sunt înlocuite de Termeni și Condiții. Termenii și Condițiile nu creează drepturi pentru terțe persoane.

CAPITOLUL V – DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Termenii și Condițiile se aplică pentru o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL VI – UTILIZAREA SITE-ULUI
6.1. Utilizatorii au dreptul sa își personalizeze modul în care doresc să primească notificările din partea Site-ului accesând secțiunea Profil/Notificări, astfel:

  • Vreau să mă abonez la comunicări de marketing prin e-mail
  • Vreau să fiu contactat pentru studii de piață/sondaje de opinie

6.2. Utilizatorii nu au dreptul:

  • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
  • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii oricărei persoane, ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ sau Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
  • să folosească Site-ul în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă;
  • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
  • să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al ASOCIAȚIEI DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ;
  • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;
  • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

Violarea oricărei dintre aceste reguli poate atrage după sine răspunderea civila sau penală. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări și pentru a investiga faptele care implica asemenea încălcări.

CAPITOLUL VII – CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. UTILIZAREA DE COOKIES
7.1. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor aplică la oportunitățile publicate pe Site în conformitate cu Politica de confidențialitate.
7.2. Site-ul utilizează cookies. Pentru mai multe informații Utilizatorul trebuie să consulte Politica de cookies.
7.3. Orice date cu caracter personal precum: nume sau date de identificare (adresă, nr. înregistrare în Registrul Comerțului) pentru companie/ organizație, numele, prenumele, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale.

CAPITOLUL VIII – PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8.1. Asociația respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.
8.2. Concepția, forma și conținutul Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, grafic, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, fotografii / imagini, sunet, secvențe și sesiuni video reprezintă proprietatea exclusivă a Societății și/sau, după caz, a partenerilor comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Asociația nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, preturi etc., Asociația nu poartă răspunderea asupra acurateței și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut.
8.3. Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fișierele încărcate pe Site.
8.4. Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale partenerilor săi promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, sesiune sau secvență video, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali. Orice reproducere, reprezentare, modificare, adaptare, traducere, extras sau difuzare totală sau parțială a conținutului Site-ului, în alte scopuri decât uzul personal, privat și necomercial, prin indiferent ce procedeu și indiferent de suport, realizată fără acordul expres din partea Societății este interzisă în mod expres.
8.5. Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, privat și necomercial care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din Termeni și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri decât scopul personal, privat și necomercial poate fi efectuată numai cu obținerea în prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.
8.6. Asociația și/sau partenerii săi care acordă drepturi pentru Societate dețin toate drepturile, titlurile și avantajele în legătură cu materialele de pe acest Site, care sunt lucrări supuse drepturilor de autor ale Societății sau ale partenerilor săi.
În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:
să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
să vândă, să închirieze sau sub-licențieze materialele de pe Site;
să prezinte orice materiale de pe Site în public;
să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.
8.7. Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la sediul Societății sau prin e-mail: cpdcp@groups.tuiasi.ro
8.8. Termenii și Condițiile nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, elementele grafice, fotografiile, secvențele și sesiunile video, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.
8.9. Având în vedere faptul că Asociația dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Asociația poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.
8.10. Opiniile și sugestiile pot fi transmise la sediul Societății sau prin e-mail: cpdcp@groups.tuiasi.ro

CAPITOLUL IX – RENUNȚĂRI ȘI CESIUNI
9.1. Nicio situație în care ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.
9.2. Dacă o prevedere din Termeni și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.
9.3. În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de scopul inițial al prevederii. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.
9.4. Utilizatorii nu își pot ceda în parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul Termenilor și Condițiilor.

CAPITOLUL X – LIMITAREA RĂSPUNDERII
10.1. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ pune la dispoziție Site-ul ca atare, cu toate viciile și astfel cum acesta este disponibil, fără vreo garanție expresă sau implicită. Negăm de asemenea orice garanție, inclusiv orice garanții de comercializare, calitate satisfăcătoare, precizie pentru un scop sau nevoie specială. Nu garantăm că rezultatul care poate fi obținut din utilizarea Site-ului va fi efectiv, sigur sau precis sau că va întruni cerințele Utilizatorului.
10.2. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant.
10.3. Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.
10.4. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a ASOCIAȚIEI DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ, de exemplu, forța majoră, culpa terțelor persoane.
10.5. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori.
10.6. Utilizatorul înțelege faptul că ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:
conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul sau de termenii și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;
prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.
10.7. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu își asumă răspunderea pentru nicio daună directă, indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.
10.8. Utilizatorul înțelege că ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.
10.9. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer (v. 11+), Google Chrome (v. 77+), Mozilla Firefox (v. 68+), Safari (v. 12+)

CAPITOLUL XI – LEGISLAȚIE APLICABILĂ
11.1 Prezenții Termeni și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român.
11.2. Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legătură cu Termenii și Condițiile pe cale amiabilă în termen de 30 de zile de la data sesizării în scris a problemelor de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente.
11.3. Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

CAPITOLUL XII – MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
12.1. Acești Termeni și Condiții se aplică începând cu data de 08.03.2021.
13.2. ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ își rezerva dreptul de a revizui și actualiza Termenii și Condițiile, în orice moment, fără preaviz. Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termenilor și Condițiilor atunci când accesezi site-ul pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.
13.3. În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE-ZONA DE INOVARE DIGITALĂ îl va notifica prin transmiterea unui mesaj.
13.4. Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte.
13.5. Dacă ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa cpdcp@groups.tuiasi.ro.
ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.