Politica de cookies

Site-ul Digital Innovation Zone este proprietatea Asociației Digital Innovation Zone – Zona de Inovare Digitală.


Site-ul Digital Innovation Zone utilizează cookie-uri. În informaţiile prezentate în această pagină, veţi găsi detalii referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce scop sunt folosite şi care sunt implicaţiile pentru utilizator/vizitator ca urmare a acceptării cookie-urilor din site-ul Digital Innovation Zone. În cazul în care din informaţiile prezentate mai jos, apare necesitatea obţinerii de informaţii suplimentare, ne puteţi contacta pe adresa de e-mail cpdcp@groups.tuiasi.ro.


Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni, alcătuite în general din texte şi cifre, care la accesarea unui site sunt salvate în browser-ul utilizat de către computer, telefon, tabletă sau orice alt dispozitiv prin care se accesează online site-ul respectiv. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browserul trimite către serverul site-ului web acest fişier, permițând astfel, identificarea unui vizitator care a revenit pe site.


Cookie-urile utilizate în acest site sunt atât cookie-uri proprii, cât şi cookie-uri de la terţi şi ne permit să înţelegem nevoile şi cerinţele utilizatorilor site-ului, în scopul îmbunătăţirii experienței pe care aceştia o au în utilizarea site-ului, în obţinerea cât mai uşoară a informaţiilor dorite şi utilizarea în cele mai bune condiţii a serviciilor oferite de site-ul Digital Innovation Zone.


În funcţie de durata cookie-ului, acestea pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente. Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii în care vizitatorul accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browserului, valabilitatea cookie-ului de sesiune se pierde. Cookie-urile permanente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă. Site-ul Digital Innovation Zone utilizează atât cookie-uri de sesiune, cât şi cookie-uri permanente.


DORITI SĂ VĂ MODIFICAȚI SETĂRILE DE COOKIE-URI?
Gestionează cookies.
Cookie-urile de pe site-ul Digital Innovation Zone sunt utilizate în scopul de analiză a traficului şi/sau a performanţelor din site-ul monitorizat şi accesat de către vizitator.


În scopul analizei traficului şi performanţelor site-ului Digital Innovation Zone, utilizăm instrumente de analiză oferite de Google – Analytics, WebMaster Tools, Hotjar, Sentry – instrumente care stochează informaţii referitoare la paginile accesate, durata vizitei în site, modul/dispozitivul de accesare a site-ului, locaţia – la nivel de localitate etc. Mai multe informaţii referitoare la modul în care Google stochează şi utilizează aceste informaţii pot fi găsite aici.


Google Inc, proprietarul instrumentelor utilizate pentru analiza traficului şi performanţelor site-ului Digital Innovation Zone este o companie certificată ISO 27001 în Managementul şi securitatea informaţiilor – ISO 27001 Certification – Analytics Help


Datele colectate prin intermediul nu sunt transmise în afara UE.


Browserele utilizate la accesarea internetului au integrate facilităţi de setare a nivelului de securitate a informaţiilor, oferind inclusiv posibilitatea de acceptare a cookie-urilor. Pentru a utiliza facilităţile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în cele mai multe cazuri este necesară accesarea secţiunii “Options” din browser şi a categoriei “Settings”. Dezactivarea opţiunii de a accepta cookie-uri poate avea ca implicaţii imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante site-uri. De aceea, este important să acceptaţi doar cookie-urile de la site-urile pe care le consideraţi de încredere. În orice moment aveţi posibilitatea de a şterge cookie-urile utilizând opţiunea “Privacy” din categoria „Settings”.
Opţiuni pentru împiedicarea monitorizării activității online a utilizatorului sunt implementate astăzi în diverse forme; unul dintre cele mai răspândite este mecanismul “Do Not Track” utilizat de cele mai multe browsere de internet şi motoare de căutare. Scopul mecanismului „Do Not Track” este de a oferi utilizatorului posibilitatea de a-și exprima opțiunile personale cu privire la monitorizarea activităților desfășurate online și de a comunica aceste opțiuni fiecărui server sau aplicație web cu care interacționează, permițând astfel fiecărui serviciu accesat fie să-și ajusteze practicile în funcție de opțiunile utilizatorului, fie să ajungă la un acord separat cu utilizatorul, care să fie convenabil ambelor părți. De menționat este faptul că nu toate funcționalitățile “Do Not Track” blochează cookie-urile.


Utilizatorii/vizitatorii site-ului Digital Innovation Zone beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv:
    • dreptul de acces la datele cu caracter personal,
    • dreptul de opoziție,
    • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
    • dreptul la rectificarea datelor,
    • dreptul la ștergerea datelor,
    • dreptul la restricționarea prelucrării,
    • dreptul la portabilitatea datelor și
    • dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Dreptul de a fi informat se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal;


Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar dacă da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;


Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator;


Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.


Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;


Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;


Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însa ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării;


Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului/dispozitivului utilizatorului de internet, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator/dispozitiv. Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.


Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul/dispozitivul utilizatorului, însă ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-uri web, utilizează sisteme de plăți electronice etc.
Informaţii suplimentare pot fi consultate în următoarele documente şi surse de informare publică:


    • Politica site-ului Digital Innovation Zone privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă aici
    • UK Information Commissioner’s Office – “Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, May 2012
    • Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (PDF)
    • Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/ 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului (PDF)
    • Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare
    • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
    • Avizul nr.4/2012 al Grupului de Lucru 

    • Articolul 29 privind cookie-urile exceptate de la obținerea acordului, iunie 2012 (PDF)
    • World Wide Web Consortium, Tracking Preferences Expression (DNT), W3C Working Draft, 2 Octombrie 2012
    • Secure Cookies
    • Wikipedia – HTTP Cookie


COOKIES DE STATISTICĂ
Informațiile de statistică și analiză agregate în mod anonim ne ajută să înțelegem modul în care interacționezi cu site-ul atunci când ne vizitezi și, implicit, să ne îmbunătățim serviciile și conținutul.