DEVINO MEMBRU ÎN ASOCIAȚIA DIGITAL INNOVATION ZONE

Colegiul Medicilor din Iași este o organizație profesională, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicție profesională și economico-socială, independentă faţă de administrația de stat locală și centrală, față de partidele politice, patronat, etc.

Colegiul Medicilor din Iași are ca obiectiv oferirea de garanții pentru societatea civilă si pentru stat, în legătură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional si moral ireproșabil.

Asociația Măgurele Science Park este catalizatorul comunității formate în jurul proiectului investițional Măgurele Science Park. Rolul nostru este de a crea punți de legătură și de a stimula colaborarea între cercetare, mediul de afaceri, administrația publică și ONG-uri. MSP își propune să crească spiritul antreprenorial regional și să faciliteze diseminarea și utilizarea rezultatelor cercetării și inovației pe piață și societate. Pentru echipa noastră, împărtășirea cunoștințelor și crearea de conexiuni sunt principalele valori care ne ghidează activitatea de zi cu zi.

REGINNOVA, o asociație din Regiunea de Nord-Est a României, se străduiește să catalizeze inovația și creșterea în sectorul textilelor și îmbrăcămintei. Focalizarea lor include valorificarea creativității locale, a resurselor sustenabile și a tradiției pentru a construi lanțuri de valoare inovatoare, trecerea de la modele nesustenabile la profitabilitate, încurajarea implicării tinerilor și abordarea problemelor sociale și de mediu din industrie.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează politici și strategii privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională, conform Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Obiectivele principale includ stimularea ocupării forței de muncă, sprijinirea tinerilor absolvenți în tranziția către piața muncii, prevenirea șomajului, promovarea formării profesionale, protecția șomerilor și facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în UE și alte țări.

Camera de Comerț și Industrie Bacău este cea mai importantă organizație a întreprinzătorilor bacăuani, fiind recunoscută drept vocea comunității de afaceri bacăuane. Ca organizație de utilitate publică, asigurăm interfața dintre firme și autoritățile publice, acționând permanent pentru dezvoltarea durabilă a județului Bacău.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani este o organizație apolitică, autonomă și cu utilitate publică. Scopul său este promovarea comerțului și industriei românești, sprijinind în special IMM-urile cu capital privat în relațiile cu autoritățile și organizațiile străine. Cu entuziasm și competență, Camera reprezintă interesele comunității locale de afaceri și furnizează servicii specializate de informare și asistență tehnică.

Este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale.

Camera de Comerț și Industrie Suceava, cea mai veche și reprezentativă organizație patronală postdecembristă din județul Suceava, cu o experiență de peste 30 de ani. Fondată în 1990 și parte a sistemului cameral național, CCI Suceava este singura organizație neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom. Strategia sa se concentrează pe crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent și propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piață reale, durabile și deschise către exterior.

Camera de Comerț și Industrie Iași este o organizație autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

În 2012, sub Drag de Iași, s-a desfășurat Gala Drag de Iași, sprijinind cinci tineri talentați. Astăzi, Fundația Comunitară Iași se alătură Drag de Iași, aducând ONG-uri, inițiative, ambasadori și donatori cu aceleași valori: colaborare, generozitate, acces egal, inovație, implicare, diversitate, responsabilitate și transparență.

FIT EDIH este unic în Regiunea Centru, România, sprijinind dezvoltarea digitală. Ne dorim o Regiune Centru în care organizațiile să înțeleagă și să testeze tehnologiile digitale. Susținem ca IMM-urile, instituțiile publice și toate părțile interesate să decidă dacă abordează viitorul digital și inovator. FIT European Digital Innovation Hub este catalizatorul pentru dezvoltarea ecosistemului de inovare din Regiunea Centru, oferind servicii și facilități de testare.

Păstrăm lucrurile simple, dar le facem elegante și inteligente. Lucrăm cu pasiune și entuziasm și credem în colaborarea autentică cu clienții noștri. Fiecare proiect are nevoie de idei solide, iar clienții noștri vor găsi în noi o echipă inspirată capabilă să comunice și să ofere soluții adecvate.

LACONSEIL Belgia a început activitatea în 2018, extinzând o inițiativă națională cu peste 25 de ani de experiență la nivel european. Compania are o vastă expertiză în antreprenoriat, inclusiv cursuri, competiții de planuri de afaceri, finanțare pentru start-up-uri și mentorat conform Berkeley-Haas Entrepreneurship Program. Prin biroul din Bruxelles, oferă legături cu instituțiile europene, acces la evenimente UE, și spații moderne pentru promovarea proiectelor la nivel european.

RELIANS este o companie lider în consultanță pentru proiecte cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă. Fondată în 2000, a devenit parte a grupului ROMCAPITAL Invest în 2008, extinzându-și gama de servicii. În 2014, a câștigat premiul National Champion of Romania în competiția Constantinus European Award și a fost nominalizată în finala competiției Europene.

Transilvania DIH este un HUB DE INOVAȚIE DIGITALĂ în România, coordonat de Clusterul Transilvania IT. Furnizează resurse și sprijin pentru transformarea digitală a start-up-urilor, IMM-urilor și administrațiilor locale. Cu viziunea de a spori competitivitatea prin tehnologii inovatoare, TDIH se adaptează la tendințe europene și globale. Inițiativa a început în 2017 și include diverse clustere.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cea mai veche instituție de învățământ superior din România, având o tradiție de excelență și inovație în educație și cercetare din 1860. Cu peste 25.000 de studenți și peste 700 de cadre didactice, universitatea se bucură de prestigiu național și internațional, având colaborări cu peste 500 de universități străine.

Asociația FACTORY 4.0 – DIGITAL INNOVATION HUB se dedica promovării principiilor Industriei 4.0 în România. Industria 4.0 se axează pe produse, procese și sisteme inteligente, având la bază șase principii: interoperabilitate, transparență informațională, asistență tehnică, decizii descentralizate, soluții încrucișate și modularitate. Aceste principii vizează conectarea, eficiența și adaptabilitatea în mediul industrial contemporan.

Continental este o companie de tehnologie cu o istorie impresionantă și o prezență globală în industria auto. Cu o tradiție de peste 150 de ani, Continental este cunoscută pentru dezvoltarea și furnizarea de soluții inovatoare pentru mobilitatea durabilă și conectată a persoanelor și a bunurilor lor. Acest articol explorează evoluția și impactul Continental în domeniul tehnologiilor auto, evidențiind angajamentul lor de a oferi soluții sigure, eficiente, inteligente și accesibile pentru vehicule, mașini, trafic și transport.

Fortech Products este un Venture Studio dedicat inovării în industriile de medicină și producție prin intermediul digitalizării. Compania dezvoltă, lansează și extinde soluții digitale și start-up-uri cu scopul de a rezolva probleme critice, colaborând cu specialiști din domeniu sau fondatori. Pentru aceasta, oferă echipe tehnice specializate în industrie, strategii și procese de dezvoltare de produse, expertiză în management și extinderea afacerii, un spirit antreprenorial, o rețea extinsă de specialiști și posibilități de finanțare pentru creșterea start-up-ului.

OFA UGIR își propune să devină vocea unitară a femeilor de afaceri și să contribuie la consolidarea importanței femeii în dezvoltarea societății românești. Prin susținerea, dezvoltarea și promovarea femeilor antreprenor, OFA UGIR sprijină inițiativele de afaceri care aduc inovații în produse și servicii, atât la nivel național, cât și european. Organizația oferă asistență și reprezentare în cele 42 de județe ale țării.

Consiliul Patronatelor ESG din România apără, reprezintă și promovează interesele oamenilor de afaceri din țară și facilitează dezvoltarea afacerilor membrilor de patronat. Acționăm pentru un dialog social eficient și consolidarea unei voci comune, a programelor și acțiunii tuturor organizațiilor patronale. Construim punți de dialog și colaborare între autorități și mediul de afaceri, precum și între membrii noștri și organizațiile relevante, în vederea dezvoltării afacerilor și a comunității.