DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING & SMART HEALTH

for better business, life and health in the North East Romania region (EDIH)

Nume Proiect: DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region (EDIH)

Finanțator: Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, prin acțiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH).

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Obiectivul proiectului: 

De a asigura o transformare digitală inteligentă, durabilă și coerentă în regiunea Nord-Estul României prin funcționarea și furnizarea cu succes a unui set complet de servicii EDIH Digital Innovation Zone [DIZ] care vor avea un impact direct, până în 2025, in peste 100 de IMM-uri și instituții publice, active in sectoarele de producție și sănătate (sectoare relevante cu potențial de creștere conform RIS3 de Nord-Est), vor fi dezvoltate și livrate în timpul proiect (și după el). 

Rezultate preconizate: 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1: Sprijinirea IMM-urilor locale şi a instituţiilor publice de sănătate să acceseze, în timp util şi în cunoştinţă de cauză, servicii de inovare digitală de înaltă calitate oferite de reţelele DIZ şi EDIH.
  2. OS2: Să ofere IMM-urilor locale şi instituţiilor publice de asistenţă medicală acces la facilităţi relevante de testare înainte de a investi, şi la oportunităţi de explorare în domeniile AI şi alte tehnologii cheie de sprijin [KET], pentru a înţelege fezabilitatea şi impactul lor asupra afacerii.
  3. OS3: Să acţioneze ca observator digital al regiunii, asigurând dezvoltarea relaţiilor regionale, naţionale şi UE, conectând în mod activ furnizorii de tehnologie, experţii digitali, actorii locali (autorităţi regionale, clustere etc.), cu cei egali din UE, prin sinergiile reţelelor UE (cum ar fi EEN) prin acordarea de sprijin politic la nivel regional şi internaţional.
  4. OS4: Să ofere IMM-urilor locale şi instituţiilor publice de sănătate abilităţile şi know-how-ul necesar pentru a implementa cu succes un proces de transformare digitală sau pentru a le creşte nivelul de maturitate digitală, prin programe de abilităţi şi cultură digitală şi acces la programe de finanţare, adaptate nevoilor lor.
  5. OS5: Să îmbunătăţească capacităţile de transformare digitală EDIH prin formarea şi angajarea de experţi digitali cu înaltă calificare în regiune, asigurând sinergii între competenţele membrilor consorţiului EDIH, îmbunătăţind metodologiile de livrare a serviciilor şi fluxurile de lucru.
  6. OS6: Să comunice eficient viziunea şi punctele forte ale EDIH şi să îi asigure vizibilitatea, recunoaşterea şi conştientizarea regională a activităţilor şi serviciilor sale.
  7. OS7: Să integreze în continuare consorţiul EDIH în ecosistemul regional de afaceri şi inovare, în parteneriat cu părţile interesate, actori locali, multiplicatori şi afaceri, pentru a genera sinergii şi complementarităţi în beneficiul IMM-urilor şi instituţiilor publice de sănătate.

Valoarea totală a proiectului: 9,083,995.08 LEI

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 9,059,496.39 LEI

Data începere: 28.11.2023

Dată finalizare: 30.09.2025

Codul MySMIS: 161826

Parteneri: 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI DIN IASI,

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST

ICEBERG PLUS 

GRAPEFRUIT 

UNIVERSITATEA DE MEDICINA GR.T.POPA DIN IASI, 

CLUSTERUL REGIONAL INOVATIV DE IMAGISTICA MOLECULARA IMAGO-MOL

ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC

ASOCIATIA DIGITAL INNOVATION ZONE

STRONGBYTES CONSULTING

ROMSOFT

Descoperiți noutățile despre proiect!