Nou partener DIZ: ICONIC Cluster

Fondat în 2012, ICONIC Cluster reprezintă un grup de companii, actori economici și instituții situate în proximitatea geografică, care au atins o scară suficientă pentru a dezvolta expertiză, servicii, resurse, furnizori și competențe de specialitate. Misiunea lor este de a transforma regiunea de Nord-Est într-un hub important al industriilor creative, cu accent deosebit pe sectorul IT&C. Prin valorificarea creativității și utilizarea intensivă a noilor tehnologii, ICONIC Cluster își propune să contribuie la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea calității vieții membrilor săi. Acest articol are ca scop prezentarea clusterului, a obiectivelor sale și a modului în care contribuie la dezvoltarea comunității locale.

Crearea unei rețele de companii și organizații de sprijin:

Principala viziune a fondatorilor ICONIC Cluster a fost crearea unei rețele de companii și organizații de sprijin care să contribuie la transformarea regiunii de Nord-Est într-un hub important al industriilor creative, în special al sectorului IT&C. Pentru a realiza acest lucru, clusterul a urmărit valorificarea creativității și noilor tehnologii, bazate pe utilizarea intensivă a cunoștințelor, și a oferit sprijin pentru inițiativele antreprenoriale, încurajând inovația și conectarea la piața globală. Prin intermediul acestei rețele, membrii ICONIC Cluster au avut oportunitatea de a colabora și de a-și împărtăși experiențele și cunoștințele, creând astfel un mediu propice inovării și dezvoltării afacerilor.

Beneficiile oferite de ICONIC Cluster:

Unul dintre principalele obiective ale ICONIC Cluster este creșterea competitivității și dinamicii partenerilor săi. Clusterul facilitează schimbul de know-how între membrii săi, promovând în același timp cooperarea între companii și instituții. Acest schimb constant de informații și resurse întărește avantajele competitive ale membrilor ICONIC Cluster și îi ajută să se adapteze la noile tendințe și provocări din industrie. În plus, clusterul oferă acces la resurse specializate și furnizori de înaltă calitate, contribuind astfel la creșterea eficienței și calității serviciilor oferite de membrii săi.

Un alt beneficiu al afilierii la ICONIC Cluster este reprezentat de sprijinul acordat în dezvoltarea și promovarea inițiativelor antreprenoriale. Prin intermediul programelor de mentorat și a evenimentelor dedicate