TUIASI, lider eDIH-DIZ, obține cu succes o cofinanțare prin PCIDIF

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), liderul proiectului „DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region (EDIH-DIZ)” cod SMIS 161826 Centrul european de transformare digitală pentru IMM-urile din Regiunea Nord-Est a României, a obținut cu succes o cofinanțare de 9,059,496.39 LEI prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, prin acțiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Această cofinanțare completează grantul de 1.8 milioane de euro obținut direct de la Comisia Europeană, în cadrul programului Europa Digitală, în octombrie 2022.

Consorțiul proiectului este format din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), liderul proiectului, completat de următorii parteneri: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Iceberg Plus, Grapefruit, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL), Atelierul de Idei Train-IC, Asociația Digital Innovation Zone, Strongbytes Consulting și Romsoft.

Obiectivul proiectului este de a asigura o transformare digitală inteligentă, durabilă și coerentă în regiunea de Nord-Est a României prin susținerea a peste 100 de IMM-uri și instituții publice, active în sectoarele de producție și sănătate (sectoare relevante cu potențial de creștere conform RIS3 de Nord-Est) cu un pachet complet de servicii care să asigure până în 2025 un impact concret și măsurabil.  

Digital Innovation Zone (DIZ) in calitate de EDIH, este o structură de tip One-Stop-Shop care sprijină companiile și administrația din regiune, să devină mai competitive oferind acces la 4 tipuri de servicii suport:

1. Test before invest – accesul la expertiză, know-how, facilități de testare, pilotare și experimentare în vederea stabilirii efortului investițional, a eficienței și impactului în business, prin integrarea unei tehnologii digitale noi.

2. Dezvoltarea de competențe digitale – instruiri, traininguri în dezvoltarea de competențe digitale avansate, evaluarea și dezvoltarea capacității inovative a IMM-urilor.

3. Acces la finanțare – consultanță privind accesarea de fonduri europene și programe naționale în aria digitalizării, acces la instituții și soluții  financiare și investitori, identificarea sursei de finanțare potrivite și dezvoltarea de competențe în utilizarea instrumentelor de finanțare.

4. Acces la ecosistemul de inovare – prin matchmaking între furnizorii de soluții digitale și beneficiari (IMM-uri și instituții publice), acces la rețeaua europeană de DIH-uri precum și la alte rețele din care membrii DIZ fac parte, organizarea de evenimente de brokeraj și misiuni economice interne și internaționale.

”Digital Innovation Zone, EDIH-ul din Regiunea Nord-Est a României, reprezintă un proiect de importanță strategică națională, așa cum a fost declarat de către autoritățile publice din România, consolidându-și astfel rolul crucial în promovarea inovării digitale și a transformării economice în regiune și la nivel european. Partenerii acestui proiect ambițios, coordonat de TUIASI,  și-au unit forțele și expertiza pentru a acoperi în mod holistic nevoile complexe cu care se confruntă companiile private și instituțiile publice în eforturile lor de transformare digitală. Serviciile acestui one-stop-shop vizează atât oferirea de soluții digitale adaptate nevoilor specifice entităților cu un nivel scăzut de maturitate digitală, cât și sprijinirea companiilor inovative. 

În acest demers, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași pune la dispoziție cea mai complexă platformă de testare și prototipare a tehnologiilor și soluțiilor digitale din regiunea NE, susținând astfel dezvoltarea de servicii, procese și produse inovative și integrarea acestora în economia regională. Adăugând consultanța oferită de specialiștii noștri în tehnologii digitale, în managementul business-ului, al transformării digitale și în accesarea finanțărilor, precum și instruirea în utilizarea și înțelegerea tehnologiei, se formează un pachet complet de servicii prin care DIZ sprijină inovarea digitală.

Profilul hub-ului nostru este orientat pe aplicarea tehnologiilor specifice Inteligenței Artificiale în domeniul producției și al sănătății”, a declarat conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman, prorector al TUIASI și managerul proiectului EDIH-DIZ.  

Scopul principal este de a oferi IMM-urilor și instituțiilor publice sprijin și acces la o rețea largă și diversă de resurse tehnologice, digitale și de finanțare pentru digitalizarea, automatizarea și furnizarea de servicii și produse inovatoare, ceea ce va reprezenta un avantaj competitiv pe piața europeană.  Digital Innovation Zone primul hub de inovare digitală în Regiunea Nord-Est este o inițiativă de jos în sus, promovată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în iunie 2019 și oficializată în decembrie 2019, pe baza angajamentului mai multor entități publice și private din regiune, cu experiență în inovarea la scară și soluții digitale.

Finanțarea obținută va fi utilizată de către Hub-ul European de Inovare Digitală Digital Innovation Zone, pentru a contribui activ la transformarea digitală a IMM-urilor regionale și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite comunităților de către instituțiile publice locale. Făcând parte din rețeaua europeană de hub-uri de inovare digitală ce cuprinde 151 de astfel de organizații, DIZ va contribui la integrarea economiei regionale în piața europeană.   

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțată din PCDIF: 9,059,496.39 LEI

Valoarea finanțării  UE prin Programul Europa Digitală: 1 854 694.00 EURO

Perioada de implementare: 28.11.2023 – 30.09.2025

Codul MySMIS: 161826