Acțiuni pregătitoare pentru platforma „AI-on-demand”

Scopul central al  platformei Pre-PAI este de a furniza un concept cuprinzător pentru a oferi AI activ și de încredere pe platformă, susținând poziția europeană în domeniul AI de încredere și promovând AI „Made in Europe”. Proiectul va asigura, de asemenea, conectarea platformei AI-on-demand cu inițiativele importante DIGITAL Europe, cum ar fi TEF-uri și EDIH-uri, din punct de vedere tehnic și de guvernanță. De asemenea, se va realiza conectarea platformei cu elementele relevante ale infrastructurii DIGITALE, inclusiv resursele Cloud/Edge/HPC și spațiile de date.

Pre-PAI are un focus clar pe satisfacerea nevoilor utilizatorilor industriali și productivi, precum și ale industriei europene în ansamblu. Proiectul abordează, de asemenea, cerințele administrației publice, oferind linii directoare și o hartă a instrumentelor AI pentru procesele de achiziții. Un aspect crucial al Pre-PAI constă în crearea unui concept și a unui plan pentru asigurarea sustenabilității platformei, inclusiv perspectivele și valorile de afaceri. Astfel, se urmărește dezvoltarea unei platforme de încredere, durabile și orientate către utilizatori pentru industria și societatea europeană.

Consorțiul Pre-PAI este compus din 22 de parteneri din 11 țări europene și beneficiază de o rețea extinsă de inițiative de AI și digitalizare în Europa. Această abordare cuprinzătoare și colaborativă asigură că rezultatele proiectului vor fi atinse într-un timp scurt, beneficiind de expertiza diversă și complementară a organizațiilor partenere.