IN TRAINING.INFO

Furnizor de servicii

Despre furnizor

Sesiuni de training personalizate în domeniul IT şi servicii de audit şi securitate cibernetică.

Oferă produse începând cu anul 2019.

Dimensiunea companiei: microintreprindere, 0-9 angajați

Clienți țintă: Instituții publice, Spitale/Cabinete medicale, IMM-uri, Corporaţii, Instituţii financiar-bancare etc.

Servicii

• Educație și dezvoltarea competențelor digitale.

• Audit IT şi securitate cibernetică.

Clienți țintă

• Instituții publice, Spitale/Cabinete medicale, IMM-uri, Corporaţii, Instituţii financiar-bancare.

Descriere servicii

• Sesiuni de training personalizate în domeniul IT: Microsoft Office, Windows, virtualizare, reţelistică, Windows Server.

• Audit IT şi securitate cibernetică: testare de penetrare (penetration testing), audit IT calificat (conform Legii NIS), ethical hacking.

Sectoare economice

• Aeronautică și spațiu, Agricultură și alimentație, Activități comunitare, sociale și de servicii personale, Construcții, Bunuri/produse de consum, Cultură și industrii creative, Apărare și securitate, Educaţie, Energie și utilități, Mediu înconjurător, Servicii financiare, Științe ale vieții și asistență medicală, Fabricarea metalelor de bază și a produselor din metal fabricate, Fabricarea de produse chimice, produse chimice și fibre artificiale, Fabricarea echipamentelor electrice și optice, Fabricarea produselor alimentare, a băuturilor și a tutunului, Fabricarea de piele și produse din piele, Fabricarea de mașini și echipamente, Fabricarea altor produse minerale nemetalice, Fabricarea de celuloză, hârtie și produse din hârtie, Editare și tipărire, Fabricarea produselor din cauciuc și plastic, Fabricarea de textile și produse textile, Fabricarea echipamentelor de transport, Fabricarea lemnului și a produselor din lemn, Maritime și piscicole, Mobilitate (inclusiv autovehicule), Activități profesionale, științifice și tehnice, Administrație publică, Telecomunicații, Informații și Comunicații, Turism (inclusiv restaurante și ospitalitate), Transport și logistică.

Vreau să intru în contact cu acest furnizor​