iflows

Furnizor de servicii

Despre furnizor

Platformă pentru managementul afacerilor mici și mijlocii

Servicii

• Construirea ecosistemului de digitalizare, cercetarea, intermedierea, crearea de rețele.

Clienți țintă

• IMM-uri.

Descriere servicii

Scopul platformei iflows este de a oferi o soluție unificatoare și integrativă care consolidează întregul spectru operațional al unei companii, marcând o schimbare semnificativă în modul în care afacerile își gestionează procesele interne și interacțiunile cu clienții. iflows incorporează funcționalități relevante din trei tehnologii esențiale: CRM (Customer Relationship Management – Gestiunea Relațiilor cu Clienții), ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii) și Managementul Proiectelor. Soluția noastră este concepută pentru a satisface o gamă largă de sectoare, inclusiv comerțul, serviciile și producția, prin customizarea excepțională pe care o oferă. Aceasta permite companiilor să-și personalizeze în totalitate fluxul de lucru și sarcinile asociate acestuia conform nevoilor specifice. Nivelul acestei personalizări asigură că fiecare afacere poate configura sistemul pentru a se potrivi cu procesele sale operaționale unice, sporind eficiența și eficacitatea pe toate planurile.

Sectoare economice

Bunuri/produse de consum; Energie și utilități; Fabricarea metalelor de bază și a produselor din metal fabricate; Fabricarea de produse chimice și fibre artificiale; Fabricarea echipamentelor electrice și optice; Fabricarea produselor alimentare, a băuturilor și a tutunului; Fabricarea de piele și produse din piele; Fabricarea de mașini și echipamente; Fabricarea altor produse minerale nemetalice; Fabricarea de celuloză, hârtie și produse din hârtie; editare și tipărire; Fabricarea produselor din cauciuc și plastic; Fabricarea de textile și produse textile; Fabricarea echipamentelor de transport; Fabricarea lemnului și a produselor din lemn; Activități profesionale, științifice și tehnice; Transport și logistică.

Vreau să intru în contact cu acest furnizor​