EGM Software Digital

Furnizor de servicii

Despre furnizor

• Acces la finanțare;

• Creșterea conștientizării nevoii de digitalizare;

• Educație și dezvoltarea competențelor digitale;

• Analiză nevoi digitalizare;

• Consiliere identificare solutii digitalizare.

Servicii

• Consultanță;

• Consultanță Transformare Digitală;

• Consultanță GDPR.

Clienți țintă

• Instituții publice;

• Spitale/ cabinete medicale;

• IMM-uri;

• ONG.

Descriere servicii

Consultanță accesare și implementare fonduri, consultanță digitalizare, consultanță GDPR.

Sectoare economice

Agricultura și alimentația; Activități comunitare, sociale și de servicii personale; Constructie; Cultură și industrii creative; Educaţie; Mediu înconjurator; Servicii financiare; Fabricarea echipamentelor electrice si optice; Fabricarea de mașini și echipamente; Fabricarea de textile și produse textile; Fabricarea echipamentelor de transport; Fabricarea lemnului si a produselor din lemn; Activități profesionale, științifice și tehnice; Administrație publică; Turism (inclusiv restaurante și ospitalitate); Transport și logistică.

Vreau să intru în contact cu acest furnizor​