Dezvoltarea politicilor de jos în sus pentru cultură și bunăstare în UE

Prezentul apel va sprijini acțiunile care mapează și fac bilanțul celor mai bune practici existente în materie de cultură și bunăstare în UE, facilitând schimbul și sprijinind actorii locali. Luna aceasta, Comisia Europeană a adoptat programul anual de lucru pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniile educației, tineretului, sportului și culturii.

Acțiunea pregătitoare „Dezvoltarea politicilor de jos în sus pentru cultură și bunăstare în UE” urmărește să faciliteze schimbul de cunoștințe, experiență și povești de succes în Uniunea Europeană (UE) legate de rolul culturii pentru bunăstare și sănătate, să identifice cele mai relevante practici existente în acest sens, inclusiv cele care sunt finanțate prin programe europene să îmbunătățească capacitatea actorilor locali de a beneficia efectiv de cultură ca mijloc de creștere a bunăstării și sănătății, cu un accent special pe sănătatea mintală să desfășoare activități-pilot la scară mică la fața locului cu privire la mijloacele de cooperare între sectoare pentru a spori bunăstarea persoanelor și a comunităților să stabilească și exploreze sinergiile dintre politicile și programele existente, precum și acțiunile trecute, în curs și planificate – în special cele de la nivelul UE – dar și inițiativele locale, (macro) regionale și naționale.

Apelul actual este deschis entităților individuale și consorțiilor de parteneri.

Termen limită pentru depunere aplicații: 14 mai 2021

Află mai multe AICI.