Consimțământ foto – video

Prin acceptare mi-am exprimat acordul direct ca Digital Innovation Zone, prin reprezentanții, angajatii sau colaboratorii săi, să fotografieze și/sau filmeze participarea mea la eveniment și ca aceste imagini să fie folosite pentru a ilustra și a promova activitațile DIZ

     Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, jud. Iași, Bd. Dimitrie Mangeron, Nr. 67, Cod 700050, telefon 0232.212.322, fax 0232.211.667, e-mail rectorat@tuiasi.ro, CUI 4701606, reprezentată prin Rector, este operator de date cu caracter personal și, în această calitate, colectează și prelucrează datele dumneavoastră.

     Prin participarea la un eveniment – conferință, grup de lucru, webinar, organizat de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în cadrul Proiectului ”DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, acronim eDIH-DIZ, cod 101083392, dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată, conform Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR).

     Pentru îndeplinirea unor indicatori în cadrul Proiectului eDIH-DIZ, în cadrul evenimentelor organizate, se vor efectua fotografii cu participanții (considerate date cu caracter personal), iar o parte dintre acestea vor fi publicate pe site-ul proiectului https://digital-innovation.zone/ sau pe rețelele de socializare Facebook și LinkedIn, din contul oficial al proiectului:

                              https://www.facebook.com/digitalinnovationzone

                              https://www.linkedin.com/company/digital-innovation-zone/

     Termenul de păstrare a acestor fotografii este pentru perioada alocată îndeplinirii scopurilor pentru care v-ați dat consimțământul (perioada desfășurării proiectului și perioada ulterioară de sustenabilitate). Operatorul asigură persoana vizată privind respectarea procedurilor interne referitoare la menținerea și securitatea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare. Fotografiile nu vor fi transferate către terți.

     Datele cu caracter personal (fotografiile) nu vor fi folosite în alt scop decât cel enunțat anterior. Vă facem cunoscut că, față de aceste scopuri de prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul (pentru toate sau doar pentru unul dintre ele), printr-o solicitare transmisă în scris, către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, sau prin e-mail, către Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal (cpdcp@groups.tuiasi.ro).

     Astfel, în urma exprimării pozitive / negative a consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (fotografii / video) ați bifat în scopurile următoare: materialele foto – video realizate pe parcursul unui eveniment organizat de DIZ, prin reprezentanții, angajații sau colaboratorii săi, vor fi partajate pe rețelele social media și site-ul Digital Innovation Zone cu scopul de promovare a proiectului.