Alianțe pentru educație și întreprinderi

Alianțele pentru educație și întreprinderi sunt proiecte transnaționale în care partenerii împărtășesc obiective comune și lucrează împreună pentru a încuraja inovația, noi abilități, un sentiment de inițiativă și mentalități antreprenoriale. Acestea au ca scop promovarea inovării în învățământul superior, institutii pentru educație și formare profesională, întreprinderi și mediul socio-economic mai larg și vizează provocări economice și sociale, cum ar fi schimbările climatice, schimbarea demografică, digitalizarea, inteligența artificială și schimbările rapide ale ocupării forței de muncă prin inovare socială și reziliență comunitară, precum și inovație pe piața muncii.

Alianțele pentru educație și întreprinderi reunesc întreprinderi și furnizori de învățământ superior și de formare profesională pentru a lucra împreună în parteneriat. Operând într-un sector economic sau în mai multe sectoare economice diferite, acestea creează relații durabile și își demonstrează caracterul inovator și transnațional în toate aspectele.

Obiective:
✅ Promovarea unor abordări noi, inovatoare și multidisciplinare ale predării și învățării: încurajarea inovației în proiectarea și livrarea educației, metodele de predare, tehnicile de evaluare, mediile de învățare și / sau dezvoltarea de noi abilități;
✅ Încurajarea responsabilității sociale a întreprinderilor (de exemplu, echitate, incluziune, schimbări climatice, protecția mediului și dezvoltare durabilă);
✅ Stimularea sentimentului de inițiativă și a atitudinii antreprenoriale în cursanți, personal educațional și alți lucrători, în conformitate cu cadrul de competențe antreprenoriale;
✅ Îmbunătățirea calității și relevanței competențelor dezvoltate și certificate prin intermediul sistemelor de educație și formare (inclusiv noi competențe și abordarea nepotrivirilor de competențe);
✅ Facilitarea fluxului și co-crearea de cunoștințe între învățământul superior și educația și formarea profesională, cercetare, sectorul public și sectorul afacerilor;
✅ Construirea și susținerea unor sisteme de învățământ superior eficiente și eficiente și de educație și formare profesională, care sunt conectate și incluzive, și care contribuie la inovare.

Termen limită pentru depunere aplicații: 7 septembrie 2021.

Află mai multe detalii AICI.

Sursa: ADR Nord-Est Brussels Office