Nord-estul României pe harta Regional Innovation Valleys

Comisia Europeană a inclus Nord-Estul României ca parte a inițiativei Regional Innovation Valleys (RIVs). RIVs este descrisă ca element cheie al Noii Agende Europene de Inovare (NEIA) și urmărește să îmbunătățească inovația și competitivitatea în Europa prin încurajarea colaborării între diverse regiuni.

Digital Innovation Zone, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR) și Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) urmează a fi implicate în proiectul PRECISEU finanțat prin inițiativa RIVs și are ca scop conectarea ecosistemele de inovare din Europa pentru a avansa eficient către asistența medicală personalizată, transferând practici și soluții de la o regiune la alta și extinzând inovațiile în domeniul sănătății.

Despre Regional Innovation Valley

Regional Innovation Valley (RIV) reprezintă o zonă desemnată din Europa care se concentrează pe îmbunătățirea ecosistemului său de cercetare și inovare (R&I). 

Obiectivele principale ale RIV-urilor sunt:

– Consolidarea ecosistemelor regionale de cercetare și inovare prin încurajarea colaborării între actorii cheie de inovare.

– Îmbunătățirea coordonării și direcționalității politicilor și investițiilor în cercetare și inovare către prioritățile cheie ale UE.

– Promovarea colaborării interregionale prin specializări inteligente complementare (S3).

RIV urmărește să reducă decalajul de inovare prin conectarea regiunilor cu diferite niveluri de capacitate de inovare. Această abordare colaborativă asigură că toate regiunile pot contribui și pot beneficia de progresele în tehnologie și inovare.

Beneficiile Regional Innovation Valley

Ecosisteme de inovare îmbunătățite: prin promovarea colaborării și a schimbului de cunoștințe.

Investiții direcționate: inițiativa aliniază politicile și investițiile regionale cu prioritățile critice ale UE, asigurând utilizarea eficientă a resurselor.

Abordarea provocărilor societale: RIV se concentrează pe rezolvarea unor provocări semnificative, cum ar fi reducerea dependenței de combustibilii fosili, creșterea securității alimentare, îmbunătățirea transformării digitale, îmbunătățirea asistenței medicale și promovarea circularității.

Creșterea economică și competitivitatea: prin încurajarea inovației, RIV-urile contribuie la creșterea economică durabilă și sporesc competitivitatea regiunilor europene la scară globală.

Construirea comunității și crearea de rețele: inițiativa include activități de construire a comunității, evenimente de matchmaking și acțiuni de comunicare direcționate, creând rețele solide de inovare.

Prin intermediul colaborării organizațiilor precum DIZ-NE, NERDA și Imago Mol, regiunea va juca un rol important în abordarea priorităților cheie ale UE și în stimularea progresului tehnologic.