Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se concentrează pe activitățile didactice și de cercetare, adresând nevoile regionale și promovând colaborările cu mediul academic, economic și social, atât la nivel național, cât și internațional. Universitatea pregătește studenții în domenii fundamentale și oferă programe de licență. Perfecționarea absolvenților se realizează prin programe universitare de masterat și doctorat acreditate. De asemenea, universitatea oferă învățământ postuniversitar, programe postdoctorale și cursuri de formare profesională continuă pentru adulți.