Noi modalități de gestionare participativă și finanțare durabilă a muzeelor și a altor instituții culturale

În ultimii zece ani, finanțarea muzeelor de către guvernele naționale, regionale și locale a scăzut și tendința este încă negativă. De asemenea, sponsorizarea companiilor private a fost redusă. Muzeele trebuie să caute alte forme de venit pentru a-și finanța sarcinile societale și rolul lor de succes ca instituții sociale.

În timpul crizei COVID-19, nivelul de implicare a publicului în cultură a crescut, posibil tocmai pentru că oamenii nu au putut vizita muzee. Prin urmare, finanțarea colectivă bazată pe comunitate ar putea fi o soluție. Prin implicarea unei părți mai mari a publicului în muzee pe o perioadă mai lungă de timp, această abordare poate fi benefică pentru muzeu, comunitatea sa și dezvoltarea locală, regională și națională din care fac parte activă. De asemenea, poate aduce o parte mai mare din comunitate în legătură cu moștenirea lor ca un set de valoare comună și muzeul ca o platformă sigură pentru dialog inclusiv. Un element specific de atenție va fi includerea membrilor comunității cu mai puține mijloace financiare, evitând între timp stigmatizarea.

Un efect pozitiv al acestei conexiuni sporite între comunități și muzee ar putea fi o inversare a problemei inițiale, către un sprijin financiar sporit politic și antreprenorial al muzeelor. Proiectul va conceptualiza, iniția și reuni cazurile de testare existente și le va analiza prin intermediul parametrilor obiectivi. Cele mai bune și mai inspiraționale practici vor fi puse la dispoziția rețelelor europene cu cvadruplu helix de muzee, institute de cercetare, guverne și companii prin intermediul conferințelor, publicațiilor și mass-media (sociale).

Parteneri căutați: Universități/Centre de cercetare, Parteneri de testare (muzee), Parteneri financiari, Rețele europene

Contact: Remke Palsma, Cities Northern Netherlands.

Află mai multe detalii AICI.

Sursa: ADR Nord-Est Brussels Office