Connect Nord Est 2020

Ca urmare a unei ample consultări de descoperire antreprenoriala (EDP) derulate la nivel regional, ADR Nor-Est supune dezbaterii publice noile priorități de investiție pentru inovare prin specializare inteligentă, cu începere din 2021.

Consultarea a fost organizată online, în perioada martie – mai 2020, de către ADR Nord-Est, și a vizat sectoarele prioritare RIS3 Nord-Est: Agro-alimentar, Textile & Materiale Avansate, Biotehnologii, Energie & Mediu, Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor. În curând, va avea loc și consultarea pentru sectorul Turism pentru stil de viata sănătos.

Rezultatele le puteți consulta aici:
https://www.adrnordest.ro/index.php?page=EDP-2020-Connect-Nord-Est