Agendă evenimente Grup de Lucru Producție

28 Mai

Agendă eveniment:

• Prezentarea parcursului de lucru pentru anul 2024, pentru activitățile de inovare și digitalizare Accelerăm schimbarea  – DIZ;

• Sesiune de conștientizare a implicațiilor Directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor (NIS2) și a implementării măsurilor obligatorii privind Securitatea cibernetică  – TUIAȘI;

• Activitate de lucru dedicată pentru fiecare organizație, în vederea identificării nivelului actual de maturitate în securitate cibernetică și protecție date;

• Întâlniri de matchmaking cu potențiali parteneri de servicii și tehnologie, pe baza domeniilor Dvs de interes și ale proiectului de inovare și digitalizare.

Data desfășurării:

28 mai 2024, 14.00 – 16.30

Agendă eveniment:

Data desfășurării:

17 septembrie 2024, 14.00 – 16.30