00000003pm 037, PM3

Start-up-urile Meet Healthcare Providers este o inițiativă de inovare deschisă care transformă eficiența și livrarea asistenței medicale prin potrivirea soluțiilor start-up-urilor cu provocările jucătorilor din ecosistemul de asistență medicală pentru a stabili alianțe pilot și a construi parteneriate durabile pe termen lung.
Obiectivul principal al proiectului MERIT este de a construi un ecosistem educațional dinamic pentru formarea specialiștilor digitali, în care diferite părți interesate (patru universități europene, parteneri industriali, centre de excelență și cercetare, organizații naționale de transfer de tehnologie și Digital Innovation Hubs) colaborează la proiectarea unui program de master comun.
Programul de formare EIT Health DRIVE este conceput pentru a stimula activitățile de sprijinire a startup-urilor în domeniul asistenței medicale în regiunile cu capacitate de inovare modestă și moderată, așa cum este definită de Tabloul de bord european al inovației.
DIH-World își propune să accelereze adoptarea tehnologiilor digitale avansate de către IMM-urile producătoare europene din toate sectoarele, sprijinindu-le în construirea de avantaje competitive durabile și în atingerea piețelor globale.
DIH² crede în puterea roboticii de a transforma agilitatea producției în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și de a stimula creșterea economică în întreaga Uniune Europeană.
Change2Twin este un proiect european care sprijină IMM-urile producătoare în procesul de digitalizare prin furnizarea de soluții Digital Twin.
Scopul general al proiectului Be.CULTOUR este de a co-crea și testa inovații sustenabile centrate pe om pentru turismul cultural circular prin rețele/metodologii de inovare colaborative și strategii de investiții îmbunătățite.
Viziunea SecurIT (Horizon 2020, INNOSUP) este de a crea un nou lanț valoric industrial competitiv global de securitate (și servicii), contribuind astfel la structurarea acestui sector emergent în Europa prin furnizarea de servicii cheie și integrate în toate etapele maturității soluției, abordând toate aspectele tehnologice, etice, provocările legale și societale ale industriilor și serviciilor de securitate în ansamblu.
Huburile europene de inovare digitală (EDIH) acționează ca one-stop-shops ce sprijină companiile să răspundă provocărilor digitale și să devină mai competitive.
Azi 07.02.2023 Digital Innovation Zone EDIH a primit vizita delegației Camerei de Comerț din Barranquilla, Columbia, în cadrul Universității Tehnice Gh. Asachi Iasi.