Taking too long? Close loading screen.
Servicii DIZ

Servicii oferite

Testare înainte de investiție

Creșterea gradului de conștientizare și asigurarea sau asigurarea accesului la expertize, know-how și servicii de transformare digitală, inclusiv facilități de testare și experimentare

Dezvoltare de abilități în domeniul cercetării și inovării:

 • Consultanță gratuită pentru beneficiari privind implementare, testare, protecția drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Dezvoltarea competențelor în domeniul transferului de cunoaștere și tehnologie;
 • Identificarea și inițierea de proiecte colaborative de cercetare și de business
 • Facilități comune (laboratoare de testare, incubatoare, acceleratoare, centre de transfer tehnologic, etc.)

Competențe digitale

Instruire și sprijin în dezvoltarea competențelor digitale Sprijin în domeniul competențelor digitale avansate (de exemplu, prin coordonarea cu furnizorii de educație pentru furnizarea de instruire pe termen scurt pentru lucrători și stagii pentru studenți)

 1. Evaluarea capacității innovative a IMM-urilor din regiune, a nevoilor de digitalizare și propunerea de strategii de digitalizare pentru creșterea performanțelor în acest domeniu;
 2. Organizarea de grupuri tematice pentru implementarea unor sarcini specifice;
 3. Participarea la dezvoltarea și implementarea trainingului vocational sau cursuri de instruire împreună cu parteneri externi;
 4. Dezvoltarea abilităților IMM-urilor în dezvoltarea de competențe digitale

Acces la finanțări

Oferim sprijin pentru companii, în special IMM-uri și start-up-uri, prin servicii precum: accesul la instituții financiare și investitori, sprijinirea utilizării InvestEU și a altor mecanisme de finanțare relevante

 • Consultanță gratuită pentru beneficiari privind accesarea de fonduri europene și programe naționale în aria digitalizării;
 • Dezvoltarea antreprenoriatului, finanțare (consultanță, coaching, access la finanțare ca serviciu, cascade funding.

Ecosistem de inovare

Facilitare pentru a reuni industria, întreprinderile și administrațiile care au nevoie de noi soluții tehnologice pe de o parte, cu companii, în special start-up-uri și IMM-uri, care au soluții gata pentru piață pe de altă parte:

 1. Furnizare de informații / comunicare asociaților, partenerilor și beneficiarilor (grup țintă) cu privire la:
 • Politici, programe europene și naționale, legislație UE și națională și evenimente specifice (elaborarea unui newsletter al centrului de inovare);
 • Oportunități de afaceri în România, UE și pe plan international;
 • Cooperări strategice
 • Mediatizare în audio-vizual, social media (Facebook, LinkedIn, etc);
 • Maparea ecosistemului de inovare regional și a beneficiarilor sau potențialilor furnizori (contact, competențe, domenii de interes);
 • Sprijin în identificarea de parteneri de afaceri sau transfer de competențe în România, UE și pe plan international
 • Crearea și utilizarea bazei de date de cooperare pentru membrii și beneficiarii centrului de inovare, profile comerciale sau tehnologii innovative (bazat pe parteneriatul cu Enterprise Europe Network – scrisoare de parteneriat atașată și rețeaua DIHnet.eu din care facem parte);
 • Reprezentare în întâlniri de networking / forumuri și negocieri cu potențiali parteneri;
 • Organizarea de evenimente de brokeraj și participări la misiuni economice în străinătate.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.