Actualizare ghid apel Servicii de transformare digitală și inovare pentru IMM-uri și instituții publice

Vă informăm că ghidul de aplicare la apel pentru IMM a fost actualizat după cum urmează:

Corrigendum nr. 1 la Ghidul  Apel deschis pentru accesarea ajutorului de stat pentru IMM-uri și servicii subvenționate pentru instituții publice din Regiunea Nord-Est – publicat la data de 01 Aprilie 2024.

Modificări aferente Ghidului:

a) Modificarea calendarului apelului și a modului de anunțare a rezultatelor pentru IMM Transformator, respectiv: 01.06.2024 perioadă deschidere apel, cu anunțare și contractare continuă.

2.1 Calendar apel

Lansarea apelului de selecție : 22 IANUARIE 2024

Pentru IMM TRANSFORMATOR: Apelul este deschis până la 01.06.2024, cu evaluare pe principiul primul-venit, primul-servit, cu respectarea unui prag minim de calitate de 60 puncte.

Pentru IMM INOVATOR: apelul este deschis până la 31.12.2024, cu evaluare pe principiul primul-venit, primul-servit, cu respectarea unui prag minim de calitate de 60 puncte.

Pentru INSTITUȚII PUBLICE: apelul este deschis până la 31.12.2024, cu evaluare pe principiul primul-venit, primul-servit.

Desfășurarea interviurilor de selecție : Continuu, pe durata procesului de aplicare + 5 zile de la data închiderii apelului.

b) Actualizarea perioadei de realizare a auditurilor digitale ulterioare, respectiv maxim 12 / 24 / 36 luni.

3 AUDIT-uri DIGITALE

O echipă de experți, printr-un instrument recomandat de Comisia Europeană, va evalua periodic situația actuală de digitalizare și de inovare a organizației. Scopul este de a observa stadiul inovării și digitalizării de acum, pentru a ne da seama la final care a fost impactul serviciilor DIZ. 

Experții vor oferi recomandări pe baza rezultatului auditului, pentru a implementa serviciile DIZ exact pentru ceea ce ai tu nevoie. 

PRIMUL AUDIT DIGITAL la începutul colaborării;

AL DOILEA AUDIT DIGITAL după maxim 12 luni. Ce impact a avut colaborarea cu EDIH DIZ? Se observă îmbunătățiri? Metodologia este aceeași cu auditul inițial; 

ULTIMUL AUDIT DIGITAL după maxim 24 / 36 luni. Care este impactul pe termen lung al colaborării cu DIZ? 

ATENȚIE: Cele trei audituri digitale sunt obligatorii și reprezintă o etapă necesară în colaborarea cu DIZ. 

c) Actualizarea listei de servicii cu următoarele:

II6. Studiu de fezabilitate digitală (SFD) – consultanță IT pentru identificarea fezabilității soluțiilor de digitalizare – variantă sumară

€ 750.00

II7. Studiu de fezabilitate digitală (SFD) – consultanță IT pentru identificarea fezabilității soluțiilor de digitalizare – variantă de complexitate medie

€ 2500.00

II8. Studiu de fezabilitate digitală (SFD) – consultanță IT pentru identificarea fezabilității soluțiilor de digitalizare – variantă de complexitate ridicată

€ 5000.00

II9. Raport de audit IT (evaluarea de impact a indicatorilor DESI post-implementarea unui proiect de digitalizare) – variantă sumară

€ 300.00

II10. Raport de audit IT (evaluarea de impact a indicatorilor DESI post-implementarea unui proiect de digitalizare) – variantă de complexitate medie

€ 1000.00

II11 Raport de audit IT (evaluarea de impact a indicatorilor DESI post-implementarea unui proiect de digitalizare) – variantă de complexitate ridicată

€ 2000.00

d) Actualizarea Anexelor 3.1 Model Contract servicii subvenționate pentru IMM-uri si 3.2 Model Contract servicii subventionate pentru instituții publice.

e) Publicarea Declarațiilor obligatorii pentru verificarea eligibilității IMM-urilor, respectiv:

-Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;

-Declarație privind eligibilitatea societății în vederea acordării ajutorului de stat pentru inovare;

-Declarație privind evitarea dublei finanțări;

-Declarație privind cumulul ajutoarelor pentru inovare primite de întreprindere.