despre s.c micro-edge s.r.l

  • Servicii de proiectare (custom analog/mixed signal) a măstilor de producție, a circuitelor integrate.

  • Oferă produse începând cu anul 2012.
  • Dimensiunea companiei: microintreprindere, 0-9 angajați.
  • Clienți țintă: Companii de proiectare a circuitelor integrate.  
  • Recomandare din partea clientului AICI!

NE POȚI GĂSI ȘI PE

DACĂ VREI SĂ INTRI ÎN CONTACT CU micro-edge, ATUNCI

Gabriel Mircea Popovici  te poate ajuta cu toate informațiile!

Funcția: 

CA SOLUȚIE SUPORT ÎN PROCESUL DE digitalizare micro-edge OFERĂ:

Servicii

Proiectare hardware.

Descriere servicii

• Servicii de proiectarte a măstilor pentru realizarea circuitelor integrate cu aplicații în sfera civilă de consum sau medicală.

 

Clienți țintă

• Companii de proiectare a circuitelor integrate.  

Sectoare economice

• Fabricarea echipamentelor electrice și optice, Telecomunicații, Informații și Comunicații.

Certificări obținute

Denumire certificare

Denumire certificare

Denumire certificare

Denumire certificare

Soluții digitale

Ai nevoie de ajutor în alegerea celei mai potrivite soluții pentru afacerea ta? Putem evalua împreună maturitatea digitală a afacerii tale.

Cu ajutorul instrumentului nostru, analizăm nivelul curent de maturitate digitală a companiei/organizației. Printre ariile analizate se numără: strategia digitală de afaceri, pregătirea digitală, digitalizarea orientată pe om,
managementul datelor, automatizare și digitalizare sustenabilă.

about s.c micro-edge s.r.l

  • Design services (custom analog/mixed signal) of production masks, integrated circuits.

  • Offers products since 2012.
  • Company size: micro-enterprise, 0-9 employees.
  • Target customers: IC design companies.
  • Customer recommendation HERE!

YOU CAN ALSO FIND US ON

IF YOU WANT TO GET IN TOUCH WITH micro-edge, THEN

Gabriel Mircea Popovici can help you with all the information!

Function:

CA SOLUȚIE SUPORT ÎN PROCESUL DE digitalizare micro-edge OFERĂ:

Services

– Hardware design.

Services description

– Design services of masks for integrated circuits with applications in the civil consumer or medical sphere.

Target customers

– Integrated circuit design companies.

Economic sectors

– Manufacture of electrical and optical equipment, Telecommunications, Information and Communications.

Certificări obținute

Denumire certificare

Denumire certificare

Denumire certificare

Denumire certificare

Digital solutions

Need help choosing the right solution for your business? We can assess the digital maturity of your business together.

With our tool, we analyse the current level of digital maturity of your company/organisation. Areas of analysis include: digital business strategy, digital readiness, human-centric digitalisation,
data management, automation and sustainable digitisation.