Taking too long? Close loading screen.

Primul hub de inovare digitală din Nord-Estul României

DE CE DIZ?

Centrul de inovare digitală Digital Innovation Zone este o asociere non-profit, organizată sub forma de asociere în participațiune (art. 1949 si urm Noul Cod Civil), care are drept obiectiv – în contextul de operare ca hub de inovare digitală

Oferirea de suport continuu pentru evaluarea și îmbunătățirea gradului de digitalizare a IMM-urilor și administrațiilor publice locale din Regiunea de Nord Est și susținerea acestora în a identifica soluții tehnologice potrivite, parteneri sau surse de finanțare pentru a implementa soluțiile de care au nevoie pentru a-și crește competitivitatea, indicele de inovare și cel de digitalizare.

Centrul de inovare digitală a fost înființat în anul 2019, prin decizia comună și contribuția membrilor fondatori, organizat sub forma de asociere în participațiune (art. 1949 si urm Noul Cod Civil) - acord asociere nr.12292/17.12.2019, între:

Atelierul de Idei Train-IC SRL (asociat administrator, reprezentare față de terți) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Sigma App Dev SRL, Agenția Webmagnat SRL, Grapefruit SRL (asociați parteneri), în scopul unei mai bune colaborări la nivel de regiune în domeniul digitalizării. Ulterior au aderat la asociere și alte entități juridice, reprezentative pentru sectorul TIC și sectoarele prioritare RIS3, din punct de vedere al competențelor de cercetare – dezvoltare și inovare din regiune (toate universitățile din regiunea de dezvoltare Nord-Est), cât și din punct de vedere a reprezentativității pentru grupul țintă (camerele de comerț din 5 județe, două clustere reprezentative pentru sectoarele prioritare RIS3).

Obiective pentru perioada 2021 - 2028

Oferirea de suport continuu pentru evaluarea și îmbunătățirea gradului de digitalizare a IMM-urilor și administrațiilor publice locale din Regiunea de Nord Est și susținerea acestora în a identifica soluții tehnologice potrivite, parteneri sau surse de finanțare pentru a implementa soluțiile de care au nevoie pentru a-și crește competitivitatea, indicele de inovare și cel de digitalizare.

01.

Dezvoltarea conceptului de one-stop-shop în regiune prin servicii suport in digitalizarea companiilor si institutiilor publice, care să acopere end-to-end întreg procesul de inovare digitală

(conștientizarea tehnologiilor de digitalizare, explorarea inovatiei, dezvoltarea viziunii si strategiei pentru business, training, acces la fonduri si investiții, cercetări colaborative, suport pentru mapare nevoi, identificare capabilități, testare, inovare, soluții, parteneriate și surse de finanțare pentru digitalizarea în masă a IMM-urilor și administrațiilor publice locale din regiune)

02.

Sprijinirea cooperării regionale, interregionale și internaționale și a cooperării sector cercetare - sector public - sector privat – universități

03.

Funcționarea ca epicentru al ecosistemului regional de inovare digitală din regiunea Nord Est, prin asumarea leadership-ului pe sector TIC și îmbunătățirea capacității ecosistemului

04.

Transformarea forței de muncă din regiune într-una înalt digitalizată, mapată pe nevoile sectoarelor cu potențial de dezvoltare inteligentă din regiune

Concept și focus tehnologic

Digital Innovation Zone ca EDIH în regiunea Nord Est va avea o contribuție decisivă la dezvoltarea proceselor de transformare digitală a IMM-urilor și autorităților publice locale. Metodologia propusă este un proces end-to-end care permite planificarea și dezvoltarea strategică, maparea nevoilor, înțelegerea acestora și experimentarea posibilelor soluții de către beneficiari, precum și dezvoltarea naturală a ecosistemului regional de inovare în funcție de prioritățile RIS3 strategice. Livrabilele proiectului sunt scalabile la nivel regional sau național.